FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Letter of Intent

दस्तावेज: 

मौरीको घार खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!!

इन्टरनेट जडानको लागि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना!!!

सरकारी बिद्यालयहरुमा ब्रोड ब्याण्ड इन्टरनेट जडानको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!!

दस्तावेज: 

Pages