FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

HDEP PIPE, ग्याविन जाली जस्तापाता र विधुतको स्टील पोल बुझिलिने लाभग्राहीको अभिलेख

अन्नपूर्ण  गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, कास्कीबाट वितरण गरिएका  HDEP PIPE, ग्याविन जाली जस्तापाता र विधुतको स्टील पोल वि.स २०७६ मंसिर ३० गतेसम्म बुझिलिने लाभग्राहीको अभिलेख

दस्तावेज: 

ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी रोडको कर तथा बिक्री शुल्क उठाउने ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

दस्तावेज: 

ढुङ्गा,बालुवा,गिट्टी,रोडको कर तथा बिक्री शुल्का उठाउने ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

दस्तावेज: 

अायुर्बेदिक औषधि खरिद गर्न दररेट माग सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

Pages