FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्यक्रम संचालनको लागि माग संकलन सम्बन्धि सूचना ।

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना!!!

स्थानिय सेवा (गठन तथा संचालन) अध्यादेश २०७९ बमोजिम तहवृद्धि/तह मिलान गर्ने सम्वन्धी सूचना ।

शिक्षा,संस्कृति,बिज्ञान प्रबिधि तथा सामाजिक बिकास मन्त्रालयको प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना!!!

दस्तावेज: 

Pages