FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बिषयगत शाखा कार्य विवरण २०७८/०७९ 01/16/2022 - 11:32 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली -5-23.pdf
GESI Audi Report २०७८/०७९ 01/10/2022 - 20:31 PDF icon Report Annapurna Mun., kaski GESI Final Report-2078.pdf
बार्षिक प्रगति विवरण २०७७-०७८ ७७/७८ 09/26/2021 - 07:49 PDF icon बार्षिक प्रगति विवरण २०७७-०७८ - Copy.pdf
अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा क्रियाशील बिबिध समिति विवरण ७७/७८ 07/09/2021 - 17:22 PDF icon बिबिध समिति.pdf
डिजीटाइजेसन तालिम प्रस्तुतीकरण ७७/७८ 04/16/2021 - 11:07
असल अभ्यास आदान प्रदान तथा बार्षिक समिक्षा ७६/७७ 04/16/2021 - 10:36
स्वत: प्रकाशन(२०७७ श्रावण १ देखि पौष मसान्तसम्म) ७७/७८ 02/16/2021 - 15:29 PDF icon स्वत प्रकाशन.pdf
आ.ब. २०७७-०७८ को बार्षिक गाउँ बिकास योजना (बजेट तथा नीति कार्यक्रम सहित) ७७/७८ 01/08/2021 - 15:19 PDF icon बजेट बुक २०७७-०७८.pdf
जनप्रतिनिधि विवरण ७७/७८ 01/03/2021 - 22:08 PDF icon जनप्रतिनिधि सम्पर्क नं..pdf
कर्मचारी विवरण ७७/७८ 01/03/2021 - 22:06 PDF icon कर्मचारी सम्पर्क नं..pdf

Pages