FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्यायिक समिति तथा मेलमिलापकर्ता विवरण ७९-८० 11/30/2022 - 13:54 PDF icon न्यायिक समिती पदाधिकारी मेलमिलाप कर्ता समेत.pdf
बार्षिक बिकास योजना ७९-८० 10/25/2022 - 11:10 PDF icon बार्षिक बिकास योजना.pdf
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण रणनीति २०७९ २०७८/०७९ 07/20/2022 - 13:03 PDF icon gesi strategy.pdf
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पहिलो कार्यकाल, अभ्यास र उपलब्धि २०७८/०७९ 04/29/2022 - 10:46 PDF icon 5 yrs progress book
आवास पुननिर्माण प्रोफाइल २०७८/०७९ 01/31/2022 - 20:34 PDF icon download.pdf
बिषयगत शाखा कार्य विवरण २०७८/०७९ 01/16/2022 - 11:32 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली -5-23.pdf
GESI Audi Report २०७८/०७९ 01/10/2022 - 20:31 PDF icon Report Annapurna Mun., kaski GESI Final Report-2078.pdf
बार्षिक प्रगति विवरण २०७७-०७८ ७७/७८ 09/26/2021 - 07:49 PDF icon बार्षिक प्रगति विवरण २०७७-०७८ - Copy.pdf
अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा क्रियाशील बिबिध समिति विवरण ७७/७८ 07/09/2021 - 17:22 PDF icon विषयगत समिति २०७९.pdf
डिजीटाइजेसन तालिम प्रस्तुतीकरण ७७/७८ 04/16/2021 - 11:07

Pages