FAQs Complain Problems

गाँउपालिकाबाट वितरण भएको सेवा सुविधाको विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सरकारी बिद्यालयहरुमा ब्रोड ब्याण्ड इन्टरनेट जडानको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!!

७७/७८ 06/21/2021 - 14:30 PDF icon sealed doc.pdf

विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा सहकारी संस्था सबै अन्नपूर्ण गाउँपालिका, कास्की ।

७७/७८ 10/18/2020 - 12:00

पशु सेवा शाखाको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ निशुल्क बित्तरण औषधीको अभिलेख

७६/७७ 03/31/2020 - 09:33 PDF icon 7.pdf

पशु सेवा शाखाको आर्थिकवर्ष २०७५/०७६ निशुल्क बित्तरण औषधी

७६/७७ 03/31/2020 - 09:32 PDF icon 6.pdf

पशु सेवा शाखा बाट मिति २०७५\९\२०\गते वडा न. ११ मा निशुल्क पशु स्वास्थ्य शिबिरमा कार्यक्रमको अभिलेख

७६/७७ 03/31/2020 - 09:31 PDF icon 4.pdf

आ.व २०७५\७६ पशु सेवा शाखा बाट वडा न.९ तिखेदुंगामा पशु स्वास्थ्य सिबिरमा वितरण औषधी वितणको अभिलेख

७६/७७ 03/31/2020 - 09:30 PDF icon 3.pdf

पशु सेवा शाखा ०७५\०७६ को तेस्रो चौमासिक कार्यक्रम टिओसेन्टइ घासको बिउ वितरणको अभिलेख

७६/७७ 03/31/2020 - 09:29 PDF icon 2.pdf

पशु सेवा शाखा आर्थिक वर्ष २०७५\२०७६ निशुल्क औषधी वितरण कार्यक्रमको अभिलेख

७५/७६ 03/31/2020 - 09:22 PDF icon 1.pdf

वडा नं.०८ ,०९ बाट कृषकका लागि हालसम्म निशुल्क वितरण गरिएको औषधि, सामग्री,तथा कार्यक्रमको अभिलेख

७६/७७ 03/31/2020 - 09:20 PDF icon ८ र ९ को विवरण.pdf

पशु सेवा शाखा आर्थिक वर्ष २०७४\२०७५ को अनुदान कार्यक्रमको अभिलेख

७६/७७ 03/31/2020 - 09:17 PDF icon पशु सेवा शाखा.pdf

Pages