FAQs Complain Problems

कृषि सेवा शाखा

दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान सहयोग सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

चल्ला खरिदमा २५% अनुदान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

किसान सुचिकरण सहजकर्ता पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

छोटो सूची प्रकाशन एवम् अन्तर्वार्ता परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

Pages