FAQs Complain Problems

सेवा सुविधा

विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा सहकारी संस्था सबै अन्नपूर्ण गाउँपालिका, कास्की ।

पशु सेवा शाखाको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ निशुल्क बित्तरण औषधीको अभिलेख

दस्तावेज: 

पशु सेवा शाखाको आर्थिकवर्ष २०७५/०७६ निशुल्क बित्तरण औषधी

दस्तावेज: 

पशु सेवा शाखा बाट मिति २०७५\९\२०\गते वडा न. ११ मा निशुल्क पशु स्वास्थ्य शिबिरमा कार्यक्रमको अभिलेख

दस्तावेज: 

Pages