FAQs Complain Problems

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

शिक्षा,संस्कृति,बिज्ञान प्रबिधि तथा सामाजिक बिकास मन्त्रालयको प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना!!!

दस्तावेज: 

अन्नपूर्ण बहु प्राबिधिक शिक्षालयको भर्ना सम्बन्धि सूचना !!!

IEMIS सहजिकरण पुस्तिका

अपाङ्गता/कार्यगत सिमितता देखिएका बालबालिकालाई रेफर गर्ने सम्बन्धमा (श्री सामुदायिक बिद्यालय सबै)

Pages