FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अर्धबार्षिक प्रगति विवरण २०७९-८० ७९-८० 01/30/2023 - 12:00 PDF icon अर्धबार्षिक प्रगति आ.ब. २०७९-८०.pdf
मध्यकालीन खर्च संरचना ७९-८० 01/20/2023 - 10:14 PDF icon Medium Term Expenditure annapurna,magsir 23 (2) (1) (1).pdf
पन्चवर्षीय योजना ७९-८० 01/03/2023 - 10:26 PDF icon पन्चबर्षिय योजना.pdf
बार्षिक गाउँ बिकास योजना ७९-८० 12/07/2022 - 15:38 PDF icon Annapurna Gaupalika Bajet Book (1).pdf
न्यायिक समिति तथा मेलमिलापकर्ता विवरण ७९-८० 11/30/2022 - 13:54 PDF icon न्यायिक समिती पदाधिकारी मेलमिलाप कर्ता समेत.pdf
बार्षिक बिकास योजना ७९-८० 10/25/2022 - 11:10 PDF icon बार्षिक बिकास योजना.pdf
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण रणनीति २०७९ २०७८/०७९ 07/20/2022 - 13:03 PDF icon gesi strategy.pdf
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पहिलो कार्यकाल, अभ्यास र उपलब्धि २०७८/०७९ 04/29/2022 - 10:46 PDF icon 5 yrs progress book
आवास पुननिर्माण प्रोफाइल २०७८/०७९ 01/31/2022 - 20:34 PDF icon download.pdf
बिषयगत शाखा कार्य विवरण २०७८/०७९ 01/16/2022 - 11:32 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली -5-23.pdf

Pages