FAQs Complain Problems

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन(LISA) को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा

अन्नपूर्ण गाउँपालिका,कास्कीले

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन (LISA) नतिजाका १० वटा बिषयगत क्षेत्र अन्तर्गत १०० वटा सूचकका आधारमा मुल्यांकन गर्दा १०० मा ८४.७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ ।

बिस्तृत विवरण वेबसाइट मार्फत हेर्न सकिनेछ ।

https://lisa.mofaga.gov.np/details/local/40503

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: